VZDĚLÁVÁNÍ - Company Message
SOUKROMÉ PRACOVIŠTĚ

Mgr. Milada Fixová
speciální pedagog, školní logoped
                                                      
Připravte svým dětem klidný a bezstarostný vstup do školy.  
  
Pomozte svým dětem se správnou artikulací jednotlivých hlásek a zbavte je ostychu komunikovat. Časté a řádné logopedické cvičení vede k zrychlení nápravy vadných hlásek a především k jejich používání v běžné řeči.
 
Naučte se rozvíjet všechny schopnosti a dovednosti vašich dětí potřebné k úspěšnému zvládání školních povinností. 
Kvalitní přípravou tak předejdete možným těžkostem v průběhu školní docházky.

Website Builder provided by  Vistaprint