VZDĚLÁVÁNÍ - Company Message
ODBORNÁ KVALIFIKACE


Univerzita Palackého Olomouc
fakulta: pedagogická
obor: učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči
státní zkoušky: logopedie, surdopedie, psychopedie
kvalifikace pro :  ZÁKLADNÍ ŠKOLY – I. stupeň
                    ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAKTICKÉ A SPECIÁLNÍ – I. a II.                               stupeň
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dvouleté studium učitelů I. stupně ZŠ výuky anglického jazyka
                                       akreditace MŠMT číslo: 29 806/99-20-125
---------------------------------------------------------------------------------------------------
TVOŘIVÁ ŠKOLA – ČINNOSTNÍ UČENÍ
Činnosti ve čtení a psaní v 1. ročníku
                                 akreditace MŠMT ČR č. j.: 15 876/2006-25-362
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdělávací program pro poskytovatele sociálních služeb v oblasti terénní služby pro osoby s autismem
                          akreditace MPSV č. 2008/092 – SP č. 2008/092-0084
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Praxe: 30 let ve speciálním školství
          20 let práce s dětmi s poruchou autistického spektra, s ADHD syndromem                 atd.

Website Builder provided by  Vistaprint