VZDĚLÁVÁNÍ - Company Message
SLUŽBY


Nabízím péči školního logopeda o předškolní děti (od věku 4 let), školní děti a dospělé.
Dále nabízím poradenství při školních obtížích a poruchách učení vašich dětí a odborné vedení při předškolní i školní přípravě – to vše zábavnou a soutěživou formou při využití speciálně pedagogických metod.

Jednotlivá sezení probíhají každý týden.

Při své práci plně respektuji osobnost a specifické potřeby jednotlivých klientů a zaručuji všem individuální přístup.
K mým prioritám patří kvalitně odvedená práce
a spokojenost jednotlivých klientů.


důvěrnost všech sdělených informací je samozřejmostí

pracovní doba - dle objednání    Ceník zahrnuje:
   
               * Individuální logopedickou péči školního logopeda
               * Soustavnou předškolní péči: rozvoj předčtenářských a
                  předpočtářských dovedností, rozvoj jemné a hrubé
                       motoriky, zrakové a sluchové orientace
               * Péči o školní děti
               * Poradenství
                  * Vedení seminářů
                  * Pronájem prostor 


Individuální logopedická péče školního logopeda:
První sezení u stálého termínu logopedie je zdarma.
20 min. - 160 Kč,  platba předem: 4x20 min. – 620 Kč

Předškolní příprava:
40 min. - individuální práce - 310 Kč
40 min. - skupinová práce (dvě děti) -  310 Kč za dítě
jednorázový poplatek 100 Kč na pomůcky

Práce se školními dětmi:
40 min. - individuální práce - 310 Kč
40 min. - skupinová práce (dvě děti) - 310 Kč za dítě
jednorázový poplatek 100 Kč na pomůcky

Vedení seminářů:
90 - 120 min. - 400 Kč

Poradenství:
30 - 40 min. - 300 Kč

Vypracování zprávy na požádání:
150 Kč

Při neomluvené absenci nebo pozdní omluvě - cena sezení.
Včasná omluva je den před sezením, nejdéle však do 19,00 hod.

Všechny služby jsou plně hrazeny klienty.
Website Builder provided by  Vistaprint