top of page


 ODBORNÁ KVALIFIKACE

Univerzita  Palackého, Olomouc

Pedagogická fakulta

Obor: Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči

Státní zkoušky: Logopedie, Surdopedie, Psychopedie

Kvalifikace pro :  Základní školy - 1. stupeň
                              Základní školy praktické a speciální - 1. a 2. stupeň


Dvouleté studium učitelů I. stupně ZŠ výuky anglického jazyka

akreditace MŠMT číslo: 29 806 / 99-20-125


Tvořivá škola - činnostní učení

Činnosti ve čtení a psaní v 1. ročníku

akreditace MŠMT ČR č.j. 15 876 ​​/ 2006-25-362


Vzdělávací program pro poskytovatele sociálních služeb v oblasti terénní služby pro osoby s autismem

akreditace MPSV č. 2008/092 - SP č. 2008/092-0084


Praxe: 33 let ve speciálním školství

           25 let práce s dětmi s poruchou autistického spektra, s ADHD syndromem atd.

bottom of page