SLUŽBY

Nabízím péči školního logopeda o předškolní děti (od věku 4 let), školní děti a dospělé.

Dále nabízím poradenství při školních obtížích a poruchách učení vašich dětí a odborné vedení při předškolní i školní přípravě – to vše zábavnou a soutěživou formou při využití speciálně pedagogických metod.


Jednotlivá sezení probíhají každý týden.


Při své práci plně respektuji osobnost a specifické potřeby jednotlivých klientů a zaručuji všem individuální přístup.

K mým prioritám patří kvalitně odvedená práce

a spokojenost jednotlivých klientů.


Důvěrnost všech sdělených informací je samozřejmostí.


Pracovní doba - dle objednání

Individuální logopedická péče školního logopeda

Předškolní příprava

Práce se školními dětmi

Semináře

Poradenství

Vypracování zprávy na požádání

Click Here to Add a Title

Individuální logopedická péče školního logopeda:

První sezení u stálého termínu logopedie je zdarma.

20 min. - 160 Kč, platba předem: 4x20 min. – 620 Kč


Předškolní příprava:

40 min. - individuální práce - 310 Kč

40 min. - skupinová práce (dvě děti) - 310 Kč za dítě

jednorázový poplatek 100 Kč na pomůcky


Práce se školními dětmi:

40 min. - individuální práce - 310 Kč

40 min. - skupinová práce (dvě děti) - 310 Kč za dítě

jednorázový poplatek 100 Kč na pomůcky

Všechny poskytované služby jsou plně hrazeny klienty.


Při neomluvené absenci nebo pozdní omluvě - cena sezení.

Včasná omluva je den před sezením do 18.00 hod.

Ceník zahrnuje

Click this text to start editing. This block is a basic combination of a title and a paragraph. Use it to welcome visitors to your website, or explain a product or service without using an image. Try keeping the paragraph short and breaking off the text-only areas of your page to keep your website interesting to visitors.

Click to Add Title

* Individuální logopedickou péči školního logopeda

Click to Add Title

* Soustavnou předškolní péči: rozvoj předčtenářských a

předpočtářských dovedností, rozvoj jemné a hrubé

motoriky, zrakové a sluchové orientace

Click to Add Title

* Péči o školní děti

* Poradenství

* Vedení seminářů

* Pronájem prostor